کاربرد دموگرافی و علم آمار در تبلیغات موبایلی عدد

دموگرافی چیست؟

«دموگرافی» در بخش جزئیات رسانه، برای نمایش‌دهندگان و در بخش جزئیات تبلیغات، برای تبلیغ‌دهندگان قابل مشاهده است. دموگرافی در حقیقت علم جمعیت یا جمعیت‌شناسی می‌باشد. در تعریف دیگر، دموگرافی را می‌توان آماری تعریف کرد که بر اساس معیار‌های کیفی، تغییرات کمی جمعیت را نمایش می‌دهد.

کاربرد دموگرافی و علم آمار در تبلیغات موبایلی عدد | تبلیغات تلفن همراه عدد

استفاده‌ی دموگرافی چیست؟

دموگرافی هر کمپین تبلیغاتی، این امکان را به تبلیغ‌دهندگان می‌دهد که مخاطبان اصلی تبلیغات خود را بر اساس ژانر رسانه، برند گوشی‌هوشمند، اپراتور و حتی شبکه‌ی اینترنت مورد استفاده‌ی کاربر، شناخته و با برنامه‌ریزی و پردازش بر اساس این شناخت در راستای تبلیغی هرچه موفق‌تر، قدم بردارند.

نمایش‌دهندگان نیز می‌توانند با استفاده از این داده‌ها، کاربران برنامه‌های خود را شناخته، میزان نصب برنامه‌‌های خود براساس برند‌های مختلف گوشی‌های هوشمند را مشاهده کرده و با اطلاع از شبکه و اپراتور مورد استفاده‌ی کاربر در هنگام استفاده از برنامه و کلیک بر روی تبلیغ، اطلاعات مفیدی در زمینه با کاربران برنامه‌‌ها کسب نمایند.