تبلیغات ویدیویی تا چه اندازه قدرتمند عمل خواهند کرد؟ (اینفوگرافیک)

تبلیغات ویدیویی تا چه اندازه قدرتمند عمل خواهند کرد؟ (اینفوگرافیک) | تبلیغات تلفن همراه عدد

تا سال ۲۰۱۹ ویدیوها بیش از ۸۰% از ترافیک اینترنت جهان را به خود اختصاص میدهند. در آینده‌ای نزدیک ویدیوها سردمداران اینترنت خواهند بود. آنها بهترین رسانه برای تشخیص رفتار کاربران در استفاده از اطلاعات آنلاین می‌باشند. پس می‌توان گفت که در آینده کسب و کارهایی که از ویدیو برای تبلیغات و آگاهی از برند خود استفاده نمی‌کنند در رقابت شکست خواهند خورد.

اینفوگرافیک

در اینفوگرافیک زیر قدرت تبلیغات ویدیویی در آینده‌ای نه چندان دور پیش بینی شده است. در ابتدا ترافیک ویدیویی را در سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرده‌ایم و درصدهای احتمالی برای اثبات مدعای خود آورده‌ایم که به طور قطع اگر از این میزان بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود.

مزایای تبلیغات ویدیویی چیست؟ برای شناخت بیشتر با مزایای تبلیغات ویدیویی این مطلب را دنبال کنید!

رفتار مشتریان نسبت به تبلیغات ویدیویی

در ادامه، رفتار مشتریان نسبت به تبلیغات ویدیویی بررسی شده است. در این قسمت تعداد افرادی که ویدیوهای تبلیغاتی را تماشا می‌کنند، به اشتراک می‌گذارند و روند خرید خود را تکمیل می‌کنند برآورد شده است تا میزان مخاطبان تبلیغات ویدیویی شفاف سازی شود و کمکی برای کسب و کارها باشد تا تاثیر تبلیغات ویدیویی خود را بر مخاطبان درک کنند.

بازاریابی ویدیویی و تاثیر آن بر برندها

در قسمت نهایی و سوم تاثیر بازاریابی ویدیویی و تاثیر آن بر برندها بررسی شده است. چه مواردی را باید رعایت کنید و از چه مواردی بپرهیزید تا بازاریابی ویدیویی موفقی داشته باشید.

تبلیغات ویدیویی راه رسیدن به استراتژی بازاریابی تاثیرگذار است و سبب بیشترین میزان تعامل مشتری با برند می‌گردد. همه افراد به قصه گویی علاقه‌مند هستند و برایشان جذابیت دارد، ویدیو این امکان را به شما میدهد تا در دید مخاطبان جذاب‌تر باشید.

نکته پایانی

کسب و کارهایی که تبلیغات ویدیویی را به کار می‌برند بیشترین نرخ تبدیل را خواهند داشت، بخصوص اگر پلتفرم گوشی های همراه را به کار گیرند.

تبلیغات ویدیویی باید در استراتژی کسب و کارهای کوچک و بزرگ برای موفقیت هرچه بیشتر قرار گیرند. اما فراموش نکنید که در آینده باید بازاریابی ویدیویی را حتما در استراتژی بازاریابی خود قرار دهید و حتی بخش عمده ای از استراتژی خود را برای آنها در نظر بگیرید.

تبلیغات ویدیویی تا چه اندازه قدرتمند عمل خواهند کرد؟ (اینفوگرافیک) | تبلیغات تلفن همراه عدد
قدرت تبلیغات ویدیویی